Η SACHINOR S.A. είναι αντιπρόσωπος της ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. και της ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. στην προμήθεια σκληρών αδρανών από θρασυσμένη και ταξινομημένη μεταλλουργική σκωρία στον νομό Αττικής. Η προμήθεια των υλικών αυτών γίνεται από το εργοταξιακό συγκρότημα της ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. στον Αλμυρό.