ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ – ΣΚΥΡΑ ΓΡΑΜΜΗΣ

Ανάθεση στη Sachinor για προμήθεια 360.000 ΤΝ Σκύρων γραμμής & 40.000 ΤΝ υλικού οδοστρωσίας για το κάτωθι έργο:
“Συντήρηση των υφιστάμενων γραμμών Ανδρίτσας – Καλαμάτας, Ζευγολατιού – Καλόνερο και Λεύκτρου – Μεγαλόπολης υπό κυκλοφορία”

Scroll to Top