Ανάθεση στην Sachinor για την εκτέλεση των κάτωθι έργων :
Κατασκευή κυττάρων Β2, Β3,Β5 & Β6 (Β’ Φάση) 2ου Χ.Υ.Τ.Α. Δυτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι του Δήμου Φυλής.
Κατασκευή Α’ Φάσης 2ου Χ.Υ.Τ.Α. Δυτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι του Δήμου Φυλής