Ανάθεση στη Sachinor για προμήθεια 400.000-500.000 ΤΝ αδρανών υλικών (άμμο, χαλίκι, γαρμπίλι & 3Α) για το έργο:
“Κατασκευή Χωματουργικών και Τεχνικών έργων για τη γραμμή σύνδεσης του Λιμένα Ν.Ικονίου με το Σιδηροδρομικό Δίκτυο.”