ΣΥΜΜ. ΣΕ Κ/Ξ ΦΥΛΗΣ

Επωνυμία: Κ/Ξ Φυλής
Έδρα: Τέρμα Αναπαύσεως , Άνω Λιόσια
Σκοπός της εταιρείας:

  • Η ανάληψη υπεργολαβικώς του έργου για την κατασκευή «Χ.Υ.Τ.Α» στην ΦΥΛΗ Αττικής
  • Η εξόρυξη – διαμόρφωση ανάγλυφου στο εργοτάξιο του έργου
  • Η επεξεργασία υλικών εκσκαφής και παραγωγή αδρανών υλικών
  • Η απομάκρυνση – διάθεση των παραπάνω υλικών για τη διευκόλυνση της κατασκευής του έργου «Χ.Υ.Τ.Α»

Ποσοστό συμμετοχής: 50%

Scroll to Top