ΣΥΜΜ. ΣΕ ALGEMACO

Επωνυμία: ALGEMACO SARL
Έδρα εταιρείας: Αλγερία
Αντικείμενο: Αντιπροσώπευση οίκων Εξωτερικού – Εμπορία -Εκμετάλλευση -Μίσθωση -Τεχνική υποστήριξη & service παντός είδους μηχανών, μηχανημάτων, οχημάτων , ανταλλακτικών, αναλωσίμων κ.λ.π.
H SACHINOR S.A. συμμετέχει στην ALGEMACO SARL με ποσοστό συμμετοχής στο Μετοχικό κεφάλαιο κατά 40%

Scroll to Top