ΣΥΜΜ. ΣΕ SACHINOR RECYCLING – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Επωνυμία: SACHINOR RECYCLING
Έδρα εταιρείας: Τέρμα Αναπαύσεως
Σκοπός της εταιρείας είναι :
Η αποθήκευση – διαλογή – περισυλλογή και επεξεργασία για ανακύκλωση αποβλήτων (σκραπ σιδήρου, αλουμινίου, χαλκού, μολύβδου καθώς και απόβλητα από κατασκευές ή κατεδαφίσεις , χώμα εκσκαφής από μολυσμένες τοποθεσίες), ως και η εμπορία αυτών γενικά στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε διαγωνισμούς για ανάληψη προμηθειών του Δημοσίου.
Ποσοστό συμμετοχής: 68%

Scroll to Top