ΣΥΜΜ. ΣΕ SMART BUILDING EE

ΕπωνυμίαSmart Building E.E.
Έδρα: Τέρμα Αναπαύσεως , Άνω Λιόσια.
Σκοπός της εταιρείας:

  • Η ανάληψη και εκτέλεση δομικών και τεχνικών έργων.
  • Η ανέγερση οικοδομών επί ιδιόκτητων ακινήτων είτε επί ακινήτων τρίτων με το σύστημα της αντιπαροχής με σκοπό την πώληση τους.
  • Η κατασκευή προκατασκευασμένων -λυομένων σπιτιών (προκάτ).
  • Η ανάληψη, εκπόνηση και επίβλεψη μελετών τεχνικών έργων.
  • Η διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων.
  • Η παροχή υπηρεσιών που αφορούν τα τεχνικά έργα.
  • Η προμήθεια, εκμετάλλευση και εμπορία πάσης φύσεως μηχανημάτων έργων και δομικών υλικών.

Scroll to Top