Φωτογραφικό Υλικό

Από έργα και συμμετοχές μας.

Τα μηχανήματα του εξοπλισμού μας είναι σε θέση να συγκροτήσουν δυο αυτόνομα κινητά συγκροτήματα θραύσης και παραγωγής αδρανών υλικών. Στις παρακάτω φωτογραφίες φαίνονται τα μηχανήματα μας σε διάφορες εφαρμογές και εργοτάξια.